Torvet

Torvet var sentrum for det pulserende liv og samlingsplass for alle. Området var opprinnelig en sandflate, men ble steinsatt i 1686, da byens borgere ble pålagt å steinsette hver sine fortau til midt i gateløpet for å redusere støvproblemet i byen. I nyere tid ble Torvet asfaltert.

I 1991 fikk Kristiansand 3,5 millioner kroner fra miljøbymidler, og mesteparten ble øremerket Torvet. Da asfalten ble fjernet, fant man en nesten intakt kuppelsteinsbelegning. Belegningen ble forsiktig restaurert, og for å sikre maksimal fremkommelighet til rådhuset, Byhallen og Domkirka, ble det lagt ned gangbaner av gneisheller.

Fontenen på Torvet ble opprinnelig reist i Wergelandsparken i 1866. Der stod den frem til 1908, da den måtte vike plassen for statuen av Wergeland. Fontenen ble flyttet til Torvet, der den stod i 30 år, før den ble demontert og satt på lager. Der stod den gjemt og glemt inntil 1991, da den ble restaurert og satt opp på Torvet igjen, i anledning Kristiansands 350-årsjubileum.

Etter vedtak om ny parkeringskjeller under Torvet, ble det mulighet for å restaurere og videreutvikle torvgulvet både historisk, estetisk og bruksmessig som byens storstue og møteplass. Fontener på sommeren og isbane om vinteren er blant de nye attraksjonene. Det ble arrangert en stor åpningsfest for det nye Torvet 16.08.2018.

I dag er Torvet igjen blitt en samlingsplass for alle. Her er fortausrestauranter på rekke og rad, og faste utsalgsboder med mat, grønnsaker og blomster. Det er en rekke ulike arrangementer gjennom hele året - konserter, ulike happeninger og markeder. Til jul blir Torvet pynta opp til julemarked, og gjennom vintermånedene er det yrende liv på den nye isbanen øverst på Torvet.

Her finner du