Markens

Markens gate (1-55, 2-50) er en gate i Kvadraturen i Kristiansand som ligger i bydelen Kvadraturen/Eg. Lokalt brukes gjerne kortformen «Markens» som betegnelse. Den er byens ubestridte hovedgate og byens travleste. Sammenlignet med andre norske byer er antallet fotgjengere i Markens gate ved Torvet også et av de høyeste i nasjonal sammenheng.

På 1600- og 1700-tallet hadde gaten navnet Dronningens gate, men fra 1800-tallet har den hatt sitt nåværende navn. Navnet Markensgaten har opprinnelig betydningen: «Som fører ut til byens beitemark».

Markens er også kalt «striba», en analogi til «stripa» som i sin tid betegnet Karl Johans gate i Oslo, med ungdommers utrettelige vandring og bilkjøring opp og ned på 1950- og 1960-tallet da begrepet gågate ennå ikke var etablert i norsk språk.

Gaten har sitt løp i retning sørøst/nordvest gjennom Kvadraturen fra Otterdalen småbåthavn i Østre havn til Tordenskjoldsgate hvor gateløpet i retning Baneheia brytes av en bygning som tidligere kaltes «Slottet» og som i dag er en integrert del av kjøpesenteret i Slottskvartalet. Også navnet på denne bygningen ved gateløpets ende har sin parallell i hovedstaden.

Nedre del av gaten fra Østre Strandgate til Rådhusgaten forsvant i bybrannen i 1892 og er bygd opp i tråd med bestemmelsen om murtvang. I denne delen av gaten opp til Nedre torv finnes også en del nyere kontor- og leilighetsbygg.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Markens_gate

Resten av gateløpet er en blanding av gamle trehus med forretninger i 1. etasje og boliger/kontorer i 2. etasje, betongreplikker med trefasader samt forretnings- og kontorbygg i 4. til 5. etasjer oppført ved punktsanering fra 1930-tallet og frem til i dag.

Her finner du