Om Samlingen

Kristiansand kommunes kunstsamling forvalter og formidler kunst i offentlige rom og bygg. Samlingen består av kunst som er gitt i gave, gjennom kunstneriske oppdrag eller ved direkte innkjøp. Samlingen inneholder også temporære og stedspesifikke kunstverk i det offentlige rom.

En kommunal samling er en samling i konstant bevegelse. For hver ny tilføyelse til samlingen oppstår det nye forbindelser og relasjoner, ikke bare mellom kunstverkene, men også mellom kunst, arkitektur, byrom og vi som beveger oss mellom dem. Samlingen representerer en felles kulturarv, og er en ressurs i felles eie, med en historie som har formet livene våre og som vi igjen er med på å forme videre. For dette er din, min og vår kunst. Det er den vi møter i vår hverdag, enten som passerende glimt eller som vedvarende referansepunkt gjennom hele livet.