Folkelivsskildring, skøyter

Av Ludvig von Senger

Relaterte artikler