Minnesmerke etter 22. juli 2011

Av Nico Widerberg (2012)

Relaterte artikler