På stripa

Av Ingemund Berulvson (1964)

Relaterte artikler