To like

Av Guri Berg (1988)

Om kunstverket

"To like" ble reist 1988 ved Gjestebrygga, med midler fra Christiania Bank og Kredittkasse. Den består av to fire meter høye båtliknende former støpt i silica-betong. De er plassert parallelt, men slik at de skjeve aksene bidrar til å skape variasjon og stimulere iakttakerens fantasi.

Denne skulpturen er et resultat ev en konkurranse blant studentene på Statens kunstakademi i 1981 der professor Boge Berg underviste. Oppgaven forutsatte at en skulle benytte seg av nyere støpningsmetoder med betong tilsatt silica fra det lokale firmaet Elkem som materiale.

Relaterte artikler