To like

Av Guri Berg (1988)

Om kunstverket

For English scroll down

Guri Berg (1963) er en norsk kunstner og skulptør. Berg er født i Trondheim, men oppvokst i Honningsvåg. Hun har i flere av sine verk eksperimentert med og kombinert kunst med teknologi. Hun har blant annet brukt matematiske funksjoner som grunnlag for å produsere større oljemalerier. Berg har tilbragt lange perioder av sitt kunstnerskap i utlandet.

To like ble reist 1988 ved Gjestebrygga, med midler fra Christiania Bank og Kredittkasse. Den består av to fire meter høye båtliknende former støpt i silica-betong. De er plassert parallelt, men slik at de skjeve aksene bidrar til å skape variasjon og stimulere iakttakerens fantasi.

Denne skulpturen er et resultat ev en konkurranse blant studentene på Statens kunstakademi i 1981 der professor Boge Berg underviste. Oppgaven forutsatte at en skulle benytte seg av nyere støpningsmetoder med betong tilsatt silica fra det lokale firmaet Elkem som materiale. Kanskje var det nettopp inspirasjon fra denne konkurransen som gjorde at hun fortsatte å eksperimentere i sitt kunstneriske virke?

Guri Berg (1963) is a Norwegian artist and sculptor. Berg was born in Trondheim but raised in Honningsvåg. In several of her works, Berg has experimented with and combined art with technology. She has, for instance, used mathematical functions as a basis for producing larger oil paintings. Berg has spent extended periods of her artistic career abroad.

Two Alike was erected in 1988 at Gjestebrygga, funded by Christiania Bank and Kredittkasse. It consists of two boat-like shapes, each four meters tall, cast in silica concrete. They are positioned in parallel but with their skewed axes contributing to creating variation and stimulating the observer's imagination.

This sculpture resulted from a competition among students at the National Academy of Fine Arts in 1981, where Professor Boge Berg taught. The task required the use of newer casting methods with concrete mixed with silica from the local company Elkem as the material. Perhaps it was precisely the inspiration from this competition that led her to continue experimenting in her artistic practice?

Guri Berg

Les mer...

Relaterte artikler