Kristiansand kommune arbeider for tiden med å registrere og katalogisere kommunens kunstsamling. Kunstverkene publiseres fortløpende etter hvert som de blir registrert. Dette er et pågående arbeid, og det er derfor stor variasjon i informasjon på de ulike kunstverkene. Les mer...

Siste i databasen